skip to Main Content
+48 604 48 75 77 biuro@solarium-info.pl

Powstawanie promieniowania w solarium

Proces powstawania promieniowaia UV

Źródłem promieniowania w solarium są rtęciowe lampy gazowe. Światło tworzy się w gazie, a nie przez tzw. termoemisję jak przy włóknie żarzenia żarówki.

W zależności od kombinacji zawartego gazu, jego ciśnienia i pobieranej mocy elektrycznej rozróżnia się poszczególne typy lamp, np. niskociśnieniowe i wysokociśnieniowe.

Back To Top