skip to Main Content
+48 604 48 75 77 biuro@solarium-info.pl

Jakie są zalety korzystania z solarium?

Jakie są zalety korzystania z solarium?

Nowoczesne solaria oferują kontrolowany sposób opalania i mogą zapewniać odpowiedni poziom promieniowania UV, aby zapewnić osiągnięcie i utrzymanie wystarczającego poziomu witaminy D (więcej informacji na ten temat znajduje się w części dotyczącej witaminy D ).

Opalanie w słońcu oznacza, że ​​ciało może być poddawane różnym poziomom promieni UV, w zależności od pory dnia, lokalizacji na świecie, miesiąca roku i tak dalej. W przypadku solarium można opracować program opalania, aby uwzględnić rodzaj skóry i rodzaj używanego solarium, oraz aby uniknąć nadmiernej ekspozycji, w tym możliwości poparzenia.

Czy to prawda, że ​​nie ma czegoś takiego jak bezpieczna opalenizna?
Nie. Opalona skóra chroni przed poparzeniem słonecznym, uważanym za główną przyczynę czerniaka. Jeśli unikniesz poparzeń słonecznych, korzyści wynikające z umiarkowanego nasłonecznienia (patrz wpis o  Witaminie D ) znacznie przewyższą wszelkie ryzyko.

Czy niechroniona ekspozycja na słońce jest niezdrowa?
Zawsze podczas opalania należy podjąć środki ostrożności, natomiast regularne, umiarkowane ilości ekspozycji na promieniowanie UV są absolutnie niezbędne dla dobrego zdrowia. Badania naukowe wykazały, że niezależnie od tego, czy mieszkasz w słonecznym, czy też nie tak słonecznym klimacie, ale wystawiasz się na słońce, to późniejsze zwiększenie produkcji witaminy D pomoże obniżyć ryzyko wielu niebezpiecznych i śmiertelnych chorób, w tym okrężnicy, raka piersi, prostaty i jajnika, chorób serca, wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca typu 1, stwardnienie rozsiane i depresja.

Czy solaria są tylko do opalania?
Nie tylko. Jeśli nie masz możliwości wyjść na słońce lub wolisz miejsca bardziej prywatne i kontrolowane, miejsca oferujące skorzystanie z łóżek samoopalających stanowią realną alternatywę dla naturalnego słońca i stymulowania produkcji witaminy D. Należy jednak pamiętać, że promieniowanie, na które jesteś narażony w solarium, jest takie samo, jak promieniowanie słoneczne. Oznacza to, że musisz podjąć takie same środki ostrożności, jak w naturalnym świetle słonecznym.

Back To Top