skip to Main Content
+48 604 48 75 77 biuro@solarium-info.pl

Ustawa o solariach 2018 r.

16 lutego 2018 weszły w życie nowe przepisy dotyczące umieszczania ostrzeżeń w solariach. Minister zdrowia podpisał już rozporządzenie w tej sprawie. Co będzie musiało znaleźć się na tabliczce w zakładach?

Solaria mają zamieścić ostrzeżenia przed szkodliwym działaniem tej formy opalania. By nie było wątpliwości, muszą zgodnie z przepisami, umieścić tabliczki w miejscu widocznym oraz na wysokości umożliwiającej ich swobodne odczytanie treści. Tak wynika z ustawy, o którą latami zabiegali lekarze, a przyjętej dopiero 15 września (ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium).

Parametry techniczne informacji:

W wydanym rozporządzeniu określono, że informacje z ostrzeżeniem umieszcza się na formacie co najmniej A4, wielkimi literami oraz czcionką Times New Roman o rozmiarze co najmniej 32 pkt, z wyjątkiem informacji zawartej w nawiasie, która powinna mieć rozmiar co najmniej 22 pkt.

Sprawę tę reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie umieszczania informacji o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia oraz treści informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium.

Jaka treść?

Wzór informacji określa załącznik do rozporządzenia. W treści ma się znaleźć:
ZAKAZ UDOSTĘPNIANIA SOLARIUM OSOBOM, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 18. ROKU ŻYCIA (ART. 5 UST. 1 USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2017 R. O OCHRONIE ZDROWIA PRZED NASTĘPSTWAMI KORZYSTANIA Z SOLARIUM).
MINISTER ZDROWIA OSTRZEGA: KORZYSTANIE Z SOLARIUM ZWIĘKSZA RYZYKO ZACHOROWANIA NA NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY.

 

Back To Top