Skip to content
+48 604 48 75 77 biuro@solarium-info.pl

Uregulowania prawne istnieją w przypadku salonów solaryjnych?

Bezpieczeństwo i uregulowania prawne

Solaria muszą zachowywać standardy bezpieczeństwa elektrycznego ustalone na poziomie międzynarodowym. Normy IEC, EN i DIN są wiążące dla producentów, dla badania i wprowadzania urządzeń do obrotu. Każdorazowo ważna norma jest wyznacznikiem przy sprzedaży urządzenia przez producenta.

Back To Top